.

Modell                                         Max effekt / Effekt -15 /SCOP     

Pris inklusive

standard installation

Pris inklusive standard

installationoch ROT avdrag

Helgaranti
LN25VGHZ White 6,3kW / 3,2 / 5,2 25 100 :- 22 841:- 5 år
LN35VGHZ White 6,6kW / 4,0 / 5,1 26 900:- 24 479:- 5 år
FT25VGHZ-SC 6,3kW / 3,6 / 4,6 22 900:- 20 839:- 5år
FT35VGHZ-SC 6,6kW / 4,4 / 4,6 24 500:- 22 295:- 5år
AP25VGK 4,1kW / 2,4 / 4,7 20 750.- 18 882:- 5 år
AP35VGK 4,6KW / 2,9 / 4,6 22 250:- 20 247:- 5 år
AP42VGH 6,0kW / 4,2 / 4,6 26 500:- 24 112:- 5 år
KJ 25 Golv 5,1kW / 3,4 / 4,4 24 200 :- 22 212 :- 5 år
KJ 35 Golv 5,8kW / 4,3 / 4,3 25 600 :- 23 612 :- 5 år

LN modeller finns i flera färger pris på dessa enligt offert


 

I standard installation ingår:

Rördragning 7 m.

Eldragning inklusive arbetsbrytare 7 m. (Utbyggnad av central ingår ej)

Täckkanaler, väggkonsol och vibrationsdämpare.

Håltagning för rörgenomförning i vägg av trä eller tegel.

Tätning av genomgångshål i vägg.

Driftsättning och funktionstest av anläggningen.

Installationsprotokoll enligt gällande norm.

Helgaranti ( se respektive fabrikat ).