.

Modell                                         Max effekt / Effekt -15 /SCOP     

Pris inklusive

standard installation

Pris inklusive standard

installationoch ROT avdrag

Helgaranti
LN25VGHZ White 6,3kW / 3,2 / 5,2 23 500 :- 21 512 :- 5 år
LN25VGHZ Pearl 6,3kW / 3,2 / 5,2 24 700 :- 22 793 :- 5 år
LN25VGHZ Black 6,3kW / 3,2 / 5,2 24 700 :- 22 793

5 år

LN25VGHZ Red 6,3kW / 3,2 / 5,2 24 700 :- 22 793 :- 5 år
LN35VGHZ White 6,6kW / 4,0 / 5,1 25 000 :- 23 041 5 år
LN35VGHZ Pearl 6,6kW / 4,0 / 5,1 26 190 :- 24 202 :- 5 år
LN35VGHZ Black 6,6kW / 4,0 / 5,1 26 190 :- 24 202 :- 5 år
LN35VGHZ Red 6,6kW / 4,0 / 5,1 26 190 :- 24 202 :- 5 år
AP25VGK 4,1kW / 2,4 / 4,7 19 250 :- 17 262 :- 5 år
AP35VGK 4,6KW / 2,9 / 4,6 20 742 :- 18 754 :- 5 år
KJ 25 Golv 5,1kW / 3,4 / 4,4 24 200 :- 22 212 :- 5 år
KJ 35 Golv 5,8kW / 4,3 / 4,3 25 600 :- 23 612 :- 5 år
FT25VGHZ-SC 6,3kW / 3,6 / 4,6 21 980 :- 19 993 :- 5 år
FT35VGHZ-SC 6,6kW / 4,4 / 4,6 22 980 :- 20 993 :- 5 år
EF25VEH VIt 4,2kW / 2,4 / 4,6 18 980 :- 16 992 :- 5år
EF25VEH Svart 4,2kW / 2,4 / 4,6 19 090 :- 17 102 :- 5 år
EF25VEH Silver 4,2kW / 2,4 / 4,6 19 300 :- 17 312 :- 5 år
EF35VEH Vit 5,5kW / 2,9 / 4,5 20 700 :- 18 712 :- 5år
EF35VEH Svart 5,5kW / 2,9 / 4,5 20 800 :- 18 812 :- 5 år
EF35VEH Silver 5,5kW / 2,9 / 4,5 20 990 :- 19 002 5 år

 

 

 

I standard installation ingår:

 

Rördragning 10 m.

Eldragning inklusive arbetsbrytare 10 m. (Utbyggnad av central ingår ej)

Täckkanaler, väggkonsol och vibrationsdämpare.

Håltagning för rörgenomförning i vägg av trä eller tegel.

Tätning av genomgångshål i vägg.

Driftsättning och funktionstest av anläggningen.

Installationsprotokoll enligt gällande norm.

Helgaranti ( se respektive fabrikat ).