.

Modell                                         Effekt /SCOP     

Pris inklusive

standard installation

Pris inklusive standard

installationoch ROT avdrag

Helgaranti
FH25                         6,3kW / 4,9                        21 980 :-                              19 993 :- 5 år
FH35 6,6kW / 4,8 22 980 :- 20 993 :- 5 år
SF25 4,1kW / 4,3 18 390 :- 16 402 :-

5 år

SF35 5,3kW / 4,3 19 790 :- 17 802 :- 5 år
EF25 Vit Design 4,2kW / 4,6 18 980 :- 16 992 :- 5 år
EF25 Svart Desig 4,2kW / 4,6 19 090 :- 17 102 :- 5 år
EF25 Silver Design 4,2kW / 4,6 19 300 :- 17 312 :- 5 år
EF35 Vit Design 5,5kW / 4,5 20 700 :- 18 712 :- 5 år
EF35 Svart Design 5,5kW / 4,5 20 800 :- 18 812 :- 5 år
EF35 Silver Design 5,5kW / 4,5 20 990 :- 19 002 :- 5 år
KJ 25 Golv 5,1kW / 4,4 24 200 :- 22 212 :- 5 år
KJ 35 Golv 5,8kW / 4,3 25 600 :- 23 612 :- 5 år
LN25VGHZ White   6,3kW / 5,2 23 500 :- 21 512 :- 5 år
LN25VGHZ Pearl 6,3kW / 5,2 24 700 :- 22 793 :- 5 år
LN25VGHZ Black 6,3kW / 5,2 24 700 :- 22 793 :- 5 år
LN25VGHZ RED 6,3kW / 5,2 24 700 :- 22 793 :- 5 år
LN35VGHZ White 6,6kW / 5.1 25 000 :- 23 041 :- 5 år
LN35VGHZ Pearl 6,6kW / 5.1 26 190 :- 24 202 :- 5 år
LN35VGHZ Black 6,6kW / 5,1 26 190 :- 24 202 :- 5 år
LN35VGHZ Red 6,6kW / 5,1 26 190 :- 24 202 :- 5 år

 

 

 

I standard installation ingår:

 

Rördragning 10 m.

Eldragning inklusive arbetsbrytare 10 m. (Utbyggnad av central ingår ej)

Täckkanaler, väggkonsol och vibrationsdämpare.

Håltagning för rörgenomförning i vägg av trä eller tegel.

Tätning av genomgångshål i vägg.

Driftsättning och funktionstest av anläggningen.

Installationsprotokoll enligt gällande norm.

Helgaranti ( se respektive fabrikat ).